1. Predávajúci
Sídlo spoločnosti: LADY O.K., s.r.o., Gercenová 29, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Prevádzka: LADY O.K., s.r.o., Baníkova 4, 841 04 Bratislava 4, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná: OR MS Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 1198/B
IČO: 17313996, IČ DPH: SK2020925357, DIČ: 2020925357
Bankové spojenie: ČSOB, IBAN: SK65 7500 0000 0005 8472 3703, SWIFT: CEKOSKBX

2. Objednávanie a cena tovaru
Tovar je možné objednávať:
– cez nákupný košík (24 hodín denne)
– e-mailom (24 hodín denne)
Ceny v internetovom obchode sú uvedené vrátane 20% DPH.

3. Doručenie a platba za tovar
Doručenie:
– Slovenská pošta, Packeta – poštovné (len Slovensko) a balné neúčtujeme.
Platba:
– dobierka,
– platba vopred na účet.

4. Obchodné podmienky

Všetky podané objednávky niektorým z vyššie uvedených spôsobov sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných, formulárom predpísaných, údajov.
Podaním objednávky niektorým z vyššie uvedeným spôsobom kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch.
Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný.
Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. V prípade nevyzdvihnutia, alebo uvedenia nesprávnych údajov pre doručenie zásielky si môže predávajúci u kupujúceho uplatniť všetky náklady spojené so zaslaním a spätným doručením objednaného tovaru!

5. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej, resp. tovar vrátiť do 14 dní od doručenia, bez udania dôvodu. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebenia, v pôvodnom obale na vlastné náklady a so všetkým príslušenstvom doručiť predávajúcemu, na adresu prevádzky, naspäť v uvedenej lehote – do úvahy sa berie dátum podania na pošte. Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci, najneskôr do 15 dní, kupujúcemu vráti späť čiastku zodpovedajúcu hodnote zaplateného tovaru priamo na účet alebo adresu podľa dohody.

6. Reklamácia tovaru

Reklamácie kupujúci uplatní v zmysle zákona písomne, alebo emailom u predávajúceho.
Ustanovenia tu neuvedené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a príslušnými ustanoveniami obchodného a občianskeho zákonníka.

7. Ochrana osobných údajov

V znení legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti LADY O.K., s.r.o. s GDPR, ako aj právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky). Všeobecná informačná povinnosť ochrany osobných údajov zákazníkov sa nachádza na stránke: /ochrana-osobnych-udajov/